Na slikama su promo majica i učesnička medalja prvog rumskog polumaratona.